Det rullende gymnasium
Fredericia Gymnasium


Det rullende Gymnasium

Gennem mere end 2 år har Det rullende Gymnasium været en realitet i Fredericia. Gymnasieelever underviser elever i 7.-9. klasser på samtlige overbygningsskoler i Fredericia Kommune.


Projektet startede i 2014 under overskriften ”TalentRaketten” og har frem til 2016 været finansieret af Region Syddanmark. Ud over Fredericia Gymnasium og kommunale skoler i Fredericia Kommune har der deltaget både gymnasier og folkeskoler fra Odense og Kolding Kommune.


Projektet har i Fredericia vist sig meget bæredygtigt. Under overskriften Det rullende Gymnasium underviser gymnasieelever nu elever på Ullerup Bæk Skolen, Kirstinebjergskolen, Erritsø Fællesskole og Fjordbakkeskolen i Taulov. Fra 2016 deltager også de 2 privatskoler, Fredericia Realskole og Sct. Knud Skole.


Hvert skoleår udpeger de afleverende skoler 1-3 klasser, der deltager i forløbet. Fredericia Gymnasium stiller med ca. 80 2.g-elever fordelt på 3 naturvidenskabelige studieretninger. Gymnasieeleverne underviser i de naturvidenskabelige fag inkl. idræt. Et forløb består af 4 moduler af 90 minutter, hvoraf min. 3 moduler afvikles på overbygningsskolen. Til hver folkeskoleklasse er der typisk knyttet 6-7 gymnasieelever. Det eksperimentelle arbejde står centralt, da et af målene er at skabe en større interesse for det naturvidenskabelige område i meget bred forstand.


De afleverende skolers lærere og gymnasielærerne aftaler temaerne, så undervisningen kan indgå i de respektive læreplaner. Den konkrete planlægning af undervisningen foregår i et samarbejde mellem gymnasieeleverne og deres lærere.


Gymnasieeleverne har ansvaret for den konkrete undervisning. Undervisningen følges af faglærerne fra både folkeskolen og gymnasiet. En anden vigtig del af projektet er videndeling mellem de 2 skoleformer.


De hidtidige resultater har været meget positive.


FG’s mål er fortsat at udvikle Det rullende Gymnasium. Det overvejes om andre faggrupper skal inddrages.